top of page

Organiziranost zbornice

STROKOVNA SLUŽBA ZBORNICE

Za delovanje zbornice ter za potrebe članov OOZ Velenje skrbi strokovna služba zbornice, ki skrbi za izvajanje programa zbornice, nudi svetovanja, organizira izobraževanja, člane obvešča, vodi postopke Obrtnega registra ter vodi postopke točke SPOT, in podobno.

Strokovno službo OOZ Velenje vodi:

Sekretarka zbornice

Maša Ipavic

 

 

Telefon: 03 898 2000

Mobitel: 031 739 160

E-naslov: masa.ipavic@ozs.si

Strokovna služba

ORGANI ZBORNICE

Organi

Na podlagi Statuta OOZ Velenje zbornico upravljajo člani v organih zbornice ter vsi člani v drugih oblikah delovanja in odločanja, v katere so člani lahko izvoljeni oz. imenovani pod posebnimi pogoji določeni v Statutu OOZ Velenje.

Organi upravljanja zbornice so:

Skupščina

2019-2023

VODOVNIK Dejan

Predsednik OOZ Velenje

GRUBER Luka

Podpredsednik OOZ Velenje

ACMAN Mitja

Podpredsednik OOZ Velenje

ROGEL Igor

REDNAK Natalija

MEH Boštjan

POLAK Marijana

JEZERNIK Boštjan

PRAZNIK Janja

SOTLER Teja

KOPER Sebastjan

OGRIZEK Simon

MRAVLJAK Milena

Upravni odbor

2019-2023

 

VODOVNIK Dejan (Predsednik UO)

GRUBER Luka (Podpredsednik UO)

ACMAN Mitja (Podpredsednik UO)

ROGEL Igor

REDNAK Natalija

MEH Boštjan

Nadzorni odbor

2019-2023

 

 

PUŠNIK Vanja

PRAZNIK Amela

MEH Branko

Izkoristite vse ugodnosti in postanite naš član!

bottom of page