top of page

Več o  OOZ Velenje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje je združenje, ki povezuje znanja in ljudi iz poslovnega ter obrtniškega sveta. Organiziramo srečanja ter strokovna izobraževanja, s katerimi vam pomagamo tako na vaši poslovni kot osebni poti. 

Naše regijsko področje delovanja zajema naslednje tri občine: Velenje, Šoštanj ter Šmartno ob Paki. Tako znotraj našega regijskega območja kot tudi širše se borimo za boljše razmere na področju obrtništva in podjetništva.

 

Skupaj povezani, smo močnejši!

Naša moč so naši člani!

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno.

 

Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. 

Organi zbornice so:

Skupščina

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Dejavnosti

OOZ Velenje se ukvarja z vrsto dejavnosti, med katerimi velja izpostaviti naslednje:

Svetovanje

Obveščanje

Izobraževanje

Promocija

Zastopanje

Članski popusti

Točka SPOT

Vodenje obrtnega registra

Operativno zbornico vodi ter opravlja naloge strokovna služba zbornice s sekretarjem zbornice na čelu. 

Strokovna služba zbornice nudi članom vso pomoč ter podporo, ki jo v danem trenutku potrebujejo, ter izvaja naloge po usmeritvah organov zbornice.

Izkoristite vse ugodnosti in postanite naš član!

bottom of page