top of page

Usposabljanje za računovodja/računovodkinja

Trajanje od 04.02.2020 do 16.04.2020 Usposabljanje za računovodja/računovodkinja

Time & Location

Trajanje od 04.02.2020 do 16.04.2020

OZS, Slovenija, Celovška 71, Ljubljana

About the event

 

Usposabljanje za računovodja/računovodkinja

Udeležite se 100 urnega usposabljanja za pridobitev NPK računovodja/računovodkinja 

Vsebina:

- Organizacija in vodenje računovodstva

- Računovodski predpisi, ekonomske kategorije in pomen računovodskih izkazov 

- Davčna zakonodaja

- Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznosti ter instrumenti zavarovanja plačil 

- Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje 

- Obračun osebnih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja 

- Dolgoročna sredstva in njihovo vrednotenje 

- Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

- Obračun davka na dodano vrednost 

- Evidentiranje finančnih naložb 

- Obračun in evidentiranje trgovskega blaga

- Obračun proizvodnje 

- Izdelava zaključnega računa za gospodarske družbe in samostojne podjetnike 

- Davčni obračun poslovanja 

- Razumevanje računovodskih poročil s pomočjo kazalnikov 

Pričetek usposabljanja: 4.2.2020 (2 x tedensko)  ob torkih in četrtkih od 16:00 do 20:00

Po končanem usposabljanju bomo razpisali termin preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev NPK računovodja/računovodkinja. 

Kaj je NPK? 

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji. S tem izkazujete svojo poklicno usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih. 

Prednosti NPK: 

- Pridobitev javno veljavnega potrdila 

- Strokovna usposobljenost na konkretnem področju

- Večja konkurenčnost med ponudniki storitev 

- Večja zaposljivost 

Kako pridobiti NPK? 

- Prijavite se v postopek preverjanja in potrjevanja NPK za pridobitev potrdila

- Za nadgraditev oziroma pridobitev novih znanj se prijavite na usposabljanje NPK 

Pogoj za pridobitev NPK:

- Zaključena  srednja strokovna izobrazba ali 

- Srednja splošna izobrazba 

Način preverjanja znanja; 

praktično preverjanje in zagovor 

Komu je usposabljanje namenjeno?

- Vsem tistim, ki bi se želeli samostojno ukvarjati z računovodstvom

- Vodjem računovodskih servisov

- Zaposlenim v računovodskih servisih 

- Kandidatom v postopku pridobitve NPK 

Cena 100 urnega usposabljanja

Nudimo ugodno ceno in možnost plačila na obroke:

Kotizacija 100 urnega usposabljanja znaša 890,00 (DDV je vključen).  

Nudimo dodaten 10 % popust za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije

in  možnost plačila na dva obroka.

Znesek kotizacije 

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju predhodno nakažite na račun št.:SI56 02013-0253606416,

sklicna številka 00 200035,

koda namena SUBS

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana 

Prijavite se do 20.1.2020 

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi usposabljanja. 

VLJUDNO VABLJENI.

Informacije in dodatna pojasnila 

Mojca Poje

strokovna sodelavka

 

telefon 01/ 583 05 20,

e-mail:mojca.poje@ozs.si 

Share this event

bottom of page