top of page

Redno usposabljanje voznikov, program 2020

Nedelja, 12.01.2020 Redno usposabljanje voznikov, po predpisanem programu za leto 2020.

Time & Location

Nedelja, 12.01.2020; 07:00-13:00

OZS, velika sejna soba, Celovška cesta 69, 1000 Ljubljana, Slovenija

About the event

PROGRAM USPOSABLJANJA

Transportna sredstva in racionalna vožnja (polovica časa)

- seznanitev z razvojem, vrstami in zgradbo cestnih motornih vozil  

- vrste gibanj glede na pot, hitrost in pospešek

- pravilna ocena vzdolžnih in prečnih nagibanj ali premikov vozila 

- seznanitev s pojmi energija, notranja energija, mehansko delo povezava med energijo, časom in močjo 

- seznanitev z vrstami in delovanjem pogonskih strojev

- vrednotenje in razumevanje tehničnih podatkov motorjev in vozil 

- seznanitev z deli in opremo motorjev z notranjim zgorevanjem 

- predstavitev osnovnih goriv motorjev z notranjim zgorevanjem 

- nove alternativne tehnologije pogona v gospodarskih vozilih (hibridi, plin, vodik...) 

- sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov 

- predstaviti mesta izgub energije pri motorjih z notranjim zgorevanjem 

- razložiti potrebno moč za premagovanje vseh uporov, obremenitve osi in koles v mirovanju ter gibanju, na ravnini in strmini 

- spoznavanje značilnosti kinematične verige

- vrste vozil za različne vrste prevozov (vrste prevozov blaga, vrste prevozov potnikov in izbira ustreznega vozila za takšne

  prevoze) 

- pomen vzdrževanja vozila za ekonomično vožnjo 

- motivacija voznika za varčno vožnjo 

- predstavitev primerjalnih testov varčne in ne varčne vožnje 

- predstavitev vpliva pogona in zaviranja na stabilnost vozila 

- približati pojme kot so varno vodenje, zaviranje in ustavljanje, vzmetenje, prenos moči pri cestnih vozilih 

- sile, ki vplivajo na vozilo med vožnjo, uporaba prestavnega razmerja menjalnika glede na tovor vozila in lastnosti ceste

- upori in njihov vpliv na vožnjo in porabo goriva

- razviti sposobnost optimizacije porabe goriva 

- osnovni elementi varčne vožnje 

- osnovna pravila za ekonomičen slog vožnje 

- vpliv voznika na porabo goriva

- tehnični pripomočki za podporo ekonomičnega stila vožnje in njihova uporaba 

- aktualne spremembe predpisov s področja prevozov 

Prevoz potnikov – tehnologija prevozov (polovica časa) 

- poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov, 

- zakonski in drugi normativi 

- seznanitev z javnim prevozom potnikov in podsistemi prevoza, ter potnikom kot subjektom prevoza in prtljago kot predmetom   prevoza 

- spozna pojem in pomen voznega reda ter uporabo v praksi 

- vrste, vloga in obliko avtobusnih postaj, lokacijo postajališč in taksi postajališč 

- tarife v javnem potniškem prometu in uporaba cenika v praksi in prodaja vozovnic (enotni tarifni sistem, relacijski tarifni sistem,   conski tarifni sistem, kombinirani tarifni sistem) 

- sodobni plačilni (ticketing) sistemi v javnem potniškem prometu

- tehnologije za prodajo in validacijo vozovnic 

- standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa 

- standardi kakovosti v sistemu javnega potniškega prometa (kakovost vozil, kakovost prevoznih storitev) 

- način vožnje in zagotavljanje varnosti ter udobja potnikov 

- pravice potnikov in prevoz invalidov ter mobilno oviranih oseb

- pogoji prevoza, dokumentacija v vozilu in način opravljanja prevozov  

Informacije in dodatna pojasnila: 

Kotizacija za 7 urno usposabljanje znaša: 34,20 € (DDV je vključen),

Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: SI 56 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana 

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Jana Golić

tel. št.: +386 (1) 58 30  520

e-naslov: jana.golic@ozs.si

Spletna prijava

Vljudno vabljeni! 

Share this event

bottom of page