top of page

Opravljanje storitev v tujini

AVSTRIJA

Podjetja, ki želijo opravljati storitve v Avstriji ter želijo skladno s tem napotiti oziroma posredovati delavce v Avstrijo, morajo zadostiti vsem formalnim zahtevam pred pričetkom čezmejnega opravljanja storitev, kot jih zahteva avstrijska zakonodaja.

Skladno s tem nudimo pripravo potrebne dokumentacije za opravljanje storitev v Avstriji, ki vključuje:

  1. Prijavo čezmejnega opravljanja storitev

  2. Prijavo napotitve ali posredovanja delavcev 

Za opustitev prijave čezmejnega opravljanja storitev oziroma napotitve/posredovanja delavcev v Avstrijo je zagrožena denarna kazen do 10.000 EUR!

Naročnika seznanimo tudi z določili avstrijske zakonodaje povezane z minimalno plačo (vključno z vsemi nadomestili) glede na kolektivno pogodbo, ki velja za posameznega delodajalca. 

 

Gradbena podjetja morajo zadostiti še dodatnim formalnim zahtevam, ki so povezane s skladom za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK). Naročnikom, ki opravljajo eno izmed dejavnosti za katere veljajo dodatne formalne zahteve, nudimo informacije tudi o tem.

Cene opravljenih storitev so določene z veljavnim cenikom OOZ Velenje:

  • Svetovanje brez prijave - 40 EUR / članska cena 20 EUR

  • Prijava podjetja za čezmejno opravljanje storitev - 80 EUR / članska cena 40 EUR

  • Prijava napotitve ali posredovanja delavcev (za 5 oseb) - 80 EUR / članska cena 40 EUR

Dokumente, ki morajo biti ustrezno prevedeni s strani sodnega tolmača, so dolžni priskrbeti naročniki sami. Naročniki nam morajo pravočasno posredovati vse dokumente, ki jih pri oddaji prijav potrebujemo. Strokovno mnenje je podano na podlagi posredovanih informacij s strani naročnika in je omejeno le na vprašanja, ki jih obravnava, zato zaključkov ni mogoče širiti na vprašanja, ki jih mnenje izrecno ne obravnava. 

bottom of page