top of page

Imenik vodij del

NAVODILA DO 31.05.2022

Zaradi povečanega obsega prejetih vlog v zadnjih dneh pred iztekom roka do katerega se lahko v Imenik vodij del vpišejo nosilci obrtne dejavnosti (rok  je 31.05.2022), vas prosimo, da sledite naslednjih navodilom:

Izpolnjeno VLOGO ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL skupaj z !!!vsemi zahtevanimi prilogami!!! ki so navedene na drugi strani vloge, pošljite na e-naslov masa.ipavic@ozs.si ali jih pustite v poštnem predalu stavbe OOZ Velenje, Stari trg 2, 3320 Velenje.

V KOLIKOR NIMATE UREJENEGA OBRTNEGA DOVOLJENJA ali na obstoječem obrtnem dovoljenju niso navedeni pravilni podatki (torej ne izpolnjujete pogojev za vpis v imenik vodij del kot nosilec obrtnega dovoljenja) !!!NAJPREJ POŠLJITE IZPOLNJENO NASLEDNJO VLOGO!!! : 

- Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (če obrtnega dovoljenja nimate) ali

- Vloga za spremembo obrtnega dovoljenja (če imate obrtno dovoljenje a na njemu niso navedeni ustrezni podatki)

Tudi ti dve vlogi skupaj z !!!vsemi zahtevanimi prilogami!!! pošljite na e-naslov masa.ipavic@ozs.si ali jih pustite v poštnem predalu stavbe OOZ Velenje, Stari trg 2, 3320 Velenje.

Hvala za razumevanje!

bottom of page