top of page

Svetovanje občanom MOV

BREZPLAČNO PODJETNIŠKO SVETOVANJE

logo-mov.png

V sodelovanju z Mestno občino Velenje nudimo svetovanja  za občanke in občane ter potencialne in obstoječe samostojne podjetnike, obrtnike s sedežem na območju Mestne občine Velenje, ki niso člani OOZ Velenje.

Brezplačna svetovanja obsegajo:

  1. Svetovanja iz področja odprtja s.p.-ja (kaj je potrebno za odpiranje s.p., informacije o poslovnem naslovu, informacije glede registriranih dejavnosti podjetja, seznanitev z možnostjo imenovanje zastopnika podjetja, informacije o obveznih socialnih zavarovanjih, seznanitev z obveznostjo oddaje podatkov Finančni upravi Republike Slovenije ob ustanovitvi s.p., osnovni podatki o vodenju knjig,..) 

  2. Svetovanja iz področja odprtja s.p.-ja kot dopolnilne dejavnosti (pogoji za odprtje s.p.-ja kot dopolnilne dejavnosti, kaj je potrebno za odpiranje s.p., informacije o poslovnem naslovu, informacije glede registriranih dejavnosti podjetja, informacije o obveznih socialnih zavarovanjih, seznanitev z obveznostjo oddaje podatkov Finančni upravi Republike Slovenije ob ustanovitvi s.p., osnovni podatki o vodenju knjig,..) 

  3. Svetovanja povezana s spremembami s.p.

  4. Svetovanja iz področja ustanovitve d.o.o. (predstavitev postopka registracije enoosebne d.o.o. ali večosebne d.o.o., seznanitev s pogoji ustanovitve enostavne d.o.o.)

  5. Svetovanja povezana s spremembami d.o.o.

  6. Prijave in odjave v/iz obvezna socialna zavarovanja, zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

  7. Svetovanja glede fleksibilnih oblik dela (kratkotrajno delo družinskih članov, obrazložitev določila Zakona o delovnih razmerjih povezanega z elementi delovnega razmerja in ustreznost dela po podjemni pogodbi).

V kolikor se stranka za to odloči izvedemo tudi vse potrebne postopke točke SPOT. 

 

Svetovanja potekajo:

- ob ponedeljkih med 9:00 - 14:00 uro,

- v sredo med 09:00 - 12:00 ter 13:00 - 17:00 uro,

- po želji tudi  po predhodnem naročilu.

bottom of page