top of page

Varno v kurilno sezono, s poudarkom na samozaščiti in preventivi
Letošnja kurilna sezona 2022/2023 ima zaradi trenutnih aktualnih razmer izjemen poudarek na uporabi trdnega goriva. Dimnikarji v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva skupajna uporabnike peči in dimnikov naslavljamo naslednje nasvete in napotke za ravnanje:

 • Vse peči naj bodo prijavljene dimnikarski družbi, da je storitve sploh mogoče načrtovati in tudi zaradi veljavnosti zavarovanja stavbe;

 • Če se namenite ponovno uporabiti peč, ki dalj časa ni delovala, naj pred tem dimnikarska družba opravi izredni pregled s kamero. Dimniki, čistilne odprtine in drugi deli naprav so lahko dotrajani. V stavbi so lahko bili izvedeni posegi, ki lahko pomenijo ogrožanje varnosti;

 • Če na novo vgradite peč, se je koristno že pred tem posvetovati z dimnikarsko družbo, da preveri varne pogoje, po vgradnji pa mora dimnikar s prvim pregledom preveriti izpolnjevanje pogojev za varno in učinkovito delovanje;

 • Še posebno pozornost je nujna v večstanovanjskih stavbah, kjer ob uporabi peči ne ogrožamo le sebe ampak tudi stanovalce nad in pod nami. Delovanje neprijavljene peči ali peči s pomanjkljivosti je lahko izjemno tvegano ravnanje

 • Peči na tekoče in plinasto gorivo mora dimnikarska družba enkrat letno očistiti, pregledati in izmeriti emisije;

 • Peči na trdno gorivo mora dimnikarska družba enkrat letno pregledati, čiščenje pa se opravi 2-4x v kurilni sezoni – odvisno od vrste peči. Pri rednem delovanju klasične peči na drva ali štedilnik, kamina itd. to lahko pomeni čiščenje na 2-3 mesece. Le s tem se prepreči morebitni dimniški požar, povečano porabo goriva, prevelike emisije in zamašitve dimnika ter peči;

 • Storitve zaupajmo strokovnim dimnikarskim družbam, ki imajo kader in potrebno opremo, da sploh lahko zagotavljajo VSE dimnikarske storitve v celoti;

 • Peči na trdno gorivo niso namenjene sežiganju odpadkov. V pečeh se lahko kuri samo zračno suho lesno gorivo – drva, pelete, sekance (vsebnost vode največ 20%),

 • v primeru dimniškega požara ali ob uhajanju dimnih plinov v prostor se o tem obvesti dimnikarsko družbo, ki opravi obvezen izredni pregled s kamero, da prepreči nadaljnje nevarno obratovanje peči.

Med uporabniki kurilnih naprav je vse bolj prisotno zavedanje, da se dimniške požare, uhajanje dimnih plinov, zastrupitve z ogljikovim monoksidom, prekomerne emisije in preveliko porabo goriva preprečimo:

 • s pravilno vgrajenimi pečmi (ustrezen dovod zraka, ustrezno dimenzioniran dimnik, ustrezno dimenzionirana kurilna naprava),

 • s pravilno uporabo peči in pravilnim kurjenjem,

 • peči morajo imeti ustrezna dokazila o izpolnjevanju emisijskih zahtev in učinkovitosti,

 • z uporabo ustreznega goriva (zračno suh les, največ 20% vode v lesu),

 • na pečeh je treba opravljati redne, periodične, preventivne dimnikarske storitve,

 • dimnikarske storitve zaupamo strokovni dimnikarski družbi,

 • sproti je treba odpravljati pomanjkljivosti, na katere opozori dimnikarska družba.


0 comments

Comments


bottom of page