top of page

Spremembe sistema normirancev vodijo v zapiranje podjetij in povečanje dela na črnoV Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ostro nasprotujemo spremembam pri obdavčitvi normirancev, ki jih namerava sprejeti vlada. To bo namreč vodilo v zapiranje podjetij, povečalo se bo delo na črno, država pa bo pobrala manj davkov. Argumente proti napovedanim spremembam sistema normirancev je OZS danes predstavila tudi na seji ESS.


»Nedopustno je, da vlada spreminja davčno zakonodajo in slabša položaj normirancev v času energetske in vsesplošne draginje. Podjetja sedaj potrebujejo pomoč, da preživijo to krizo, ne pa dodatnih obremenitev. Predlagane spremembe sistema normirancev bodo vodile v zapiranje podjetij, povečanje dela na črno in sive ekonomije, država bo pobrala manj davkov, povečalo pa se bo tudi število socialno šibkih družin in posameznikov, ki bodo potrebovali socialno pomoč,« je na današnji seji ESS opozoril Blaž Cvar, predsednik OZS.


V OZS obenem ocenjujemo, da bodo nekateri zavezanci pričeli v letu 2023 ugotavljati davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Še posebej na udaru pa bodo izumirajoči obrtni poklici (čevljarji, šivilje, rokodelci itd.), ki ugotavljajo davčno osnovo na osnovi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, predvsem zaradi administrativnih poenostavitev.


Predlagan sistem obdavčitve normirancev je obenem napačno zastavljen, saj obdavčitve podjetnika ni moč primerjati z obdavčitvijo plače zaposlenega. Samostojni podjetniki namreč niso upravičeni do pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja in se tudi ne vštevajo v davčno osnovo zavezanca (regres, poslovna uspešnost, odpravnina, potni stroški, malica, pravica do nadomestila v času prvih dvajset dni bolniške itd.).


Podatki tudi kažejo, da prispevajo normiranci v davčno blagajno občutno več kot ostali zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Izhajajoč iz podatkov Finančne uprave RS (Letno poročilo Finančne uprave RS) je povprečna efektivna stopnja obdavčitve za odmerno leto 2020 pri zavezancih samostojnih podjetnikih znašala 1,69%, pri normiranih samostojnih podjetnikih 4,25%, pri gospodarskih družbah pa le 0,72%.


OZS zato vztraja, da se najprej opravi temeljito analizo in se nato ustrezne rešitve vključi v celovito davčno reformo. OZS bo nadaljnje korake sprejela na seji UO prihodnji torek.


bottom of page