top of page

Prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOTS 1. 9. 2022 je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).


Namen elektronske prijave nezgod in poškodb pri delu, ki so jo pripravili Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Inšpektorat za delo (IRSD) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je predvsem enovitost postopka ter poenostavitev in digitalizacija postopka prijave nezgod in poškodb pri delu ter s tem razbremenitev tako delodajalcev kot zavarovancev. Digitalizacija postopka ob tem tudi zagotavlja izbranim osebnim zdravnikom ažurno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca, zmanjšuje časovne zamude zdravnikov s predizpolnitvijo podatkov in jim omogoča pregled (zgodovino) nad poškodbami pri delu zavarovancev ter pripravo celovitejših kontrol pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev ter izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.

Inšpektoratu za delo ePrijava NPD omogoča hitrejši dostop do prijav za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja ter časovni in finančni prihranek zdajšnjega ročnega vnašanja oziroma prepisovanja podatkov v informacijski sistem.

Elektronski obrazec je, tako kot je bil tudi papirnati obrazec, sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela.

Splošni del obrazca izpolni delodajalec in s tem prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju.

Delodajalec mora prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), podatke splošnega dela obrazca vnese elektronsko na portalu SPOT. Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, pa prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektronski pošti na ZZZS, ki bo v njegovem imenu podatke iz obrazca vpisal v portal SPOT.

Zdravstveni del obrazca izpolni splošni izbrani osebni zdravnik (IOZ) zavarovanca oziroma poškodovanca, in sicer potem, ko prejme podatke splošnega dela obrazca, ki jih je izpolnil delodajalec na portalu SPOT. IOZ na podlagi podatkov s splošnega dela obrazca in njegove ocene izpolni podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve pa zapiše tudi v zdravstveno dokumentacijo. Podatke zdravstvenega dela obrazca prek informacijskega sistema prejme ZZZS.

Zavarovancem bodo prijave nezgod in poškodb pri delu in morebitni preklici, ki se nanašajo neposredno nanje, dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe (https://moj.zzzs.si/), pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Dostop do postopka ePrijave

Če ePrijave NPD na portalu SPOT ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, jo lahko v njegovem imenu vnese in uredi pooblaščena oseba (notranja ali zunanja), ki pa mora imeti za to urejeno digitalno potrdilo in novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Več informacij o tem je na voljo na portalu SPOT.

Za pomoč pri vnosu podatkov so na portalu SPOT na voljo navodila za elektronsko prijavo ali preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu.

Vir: MDDSZ

0 comments

Комментарии


bottom of page