top of page

Ocenjevanje škode v gospodarstvu po poplavah med 15. in 18. septembrom 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za ocenjevanje škode v gospodarstvu na območju prizadetih občin po poplavah med 15. in 18. septembrom 2022. Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, do 24. oktobra 2022.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave za zaščito in reševanje številka 844-22/2022-18-DGZR z dne 23. 9. 2022 na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po poplavah od 15. do 18. septembra 2022 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.


Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Črnomelj, Metlika, Slovenj Gradec, Mislinja, Kobarid, Cerkno, Bovec, Idrija, Pivka, Sežana, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Benedikt, Kungota, Kranjska Gora, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Žiri, Preddvor, Železniki, Gorenja Vas – Poljane, Mozirje, Kozje, Dobje, Rogaška Slatina, Šentjur, Solčava, Tabor, Šmartno ob Paki, Vransko, Vojnik, Dol pri Ljubljani, Vrhnika, Kostel, Horjul, Moravče, Osilnica, Logatec, MO Ljubljana, Lukovica, Kamnik, Škofljica in Kočevje.


Z dopolnitvijo sklepa Uprave za zaščito in reševanje so kot prizadete občine opredeljene tudi Hoče Slivnica, Oplotnica, Zavrč, Litija in Log-Dragomer.


Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,

  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in

  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 24. oktobra 2022 na obrazcu, in ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.


Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo z oznako »Poplave september 2022« na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor.

Več informacij na spletni strani MGRT

0 comments

コメント


bottom of page