top of page

Dijaška praksa v tujini
Med dijaki postaja vse bolj popularno izpopolnjevanje in dodatno izobraževanje v tujini. Nekateri se že na začetku svoje dijaške poti odločijo za izobraževanje v tujini, drugi pa se za to korak odločijo kasneje.


Tudi vse več dijakov v obrtniških poklicih (mizar, tesar, obdelovalec kovin itd.) se odloča za opravljanje prostovoljne ali obvezne prakse v tujini. Nekateri jo opravljajo v delavnicah, drugi pa so prisotni kar direktno na samih deloviščih. Obvezno ali prostovoljno prakso opravljajo na pobudo šole, drugi pa na pobudo delodajalca. Slednji si želijo zaposliti kakovosten kader, ki bo sposoben opravljati raznovrstna obrtniška dela v tujini.


Opažamo, da je največje zanimanje za tovrstno izpopolnjevanje v tujini s strani družinskih podjetjih, ki so s svojimi izdelki in storitvami prisotna na tujih trgih. Nekatera družinska podjetja so že leta in leta prisotna na tujih trgih v EU-ju in drugod, zato svojim štipendistom nudijo vse možnosti za čim boljšo usposobljenost, da bi jih pripravili na nove izzive, ki jih zahteva vse bolj konkurenčen tuji trg.


Želja dijakov je, da pridobijo čim več dodatnega znanja in praktičnih veščin, ki jim jih ponujajo tuje delavnice in delovišča v času usposabljanja v tujini. Ti se odločijo za izpopolnjevanje v tujini zaradi različnih razlogov. Eden najpogostejših razlogov je vsekakor praktično izpopolnjevanje v veščinah za poklic, za katerega se šolajo. Kot vemo dobrih mojstrov v obrtniških poklicih primanjkuje, zato je vsaka taka pridobitev za slovenske delodajalce dobrodošla.


Najpogosteje se odločajo za dijaško prakso v tujih delavnicah ali deloviščih širom Avstrije in Nemčije, saj sta ti dve državi najbolj priljubljeni med dijaki. Prav tako pa sta geografsko blizu Slovenije. Poleg tega omenjeni državi nudita izvrstno priložnost za izpopolnjevanje v nemškem jeziku, ki je nepogrešljiv jezik pri sklepanju novih poslov s poslovnimi partnerji na nemškem govorečem področju.


Vsekakor pa jih tovrstno izpopolnjevanje, izobraževanje in izmenjava izkušenj dodatno obogati z dodatnim znanjem, ki je nepogrešljivo pri opravljanju obrtniških poklicev.


Državi, kot sta Avstrija in Nemčija, imata tudi vsaka svoje zahteve, ko se opravlja dijaška praksa pri njih. Pred odhodom dijaka v tujino je potrebno urediti vse potrebno, da bo ta lahko opravljal praktično usposabljanje tako, kot zahtevata omenjeni državi.0 comments

Comments


bottom of page