top of page

S 1.9.2022 nižji DDV na energenteDržavni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (v nadaljevanju ZNUDDVE), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 114 dne 31. avgusta 2022, veljati pa je začel danes, 1. septembra 2022.


ZNUDDVE določa, da se, ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za naslednje dobave:

  • električne energije iz tarifne oznake 2716 00 00;

  • zemeljskega plina iz tarifnih oznak 2711 11 00, 2711 21 00 in 2711 29 00;

  • daljinskega ogrevanja, uvrščenega v šifro standardne klasifikacije dejavnosti D/35.30;

  • lesa za kurjavo iz tarifne oznake 4401.

Za obdobje veljavnosti ukrepa nižjega DDV Vlada RS zagotovi regulacijo cen energentov, za katere velja regulacija cen na dan 1. september 2022 in so izpolnjeni pogoji za regulacijo cen po zakonu, ki ureja kontrolo cen.


Za razvrstitev blaga se uporabljajo tarifne oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS).


Ukrep nižjega DDV na energente torej velja za obdobje od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.


Z ukrepom začasnega znižanja stopnje DDV za dobave energentov se, komplementarno ukrepom regulacije maloprodajnih cen nekaterih energentov za končne odjemalce, obravnava problematika energetske draginje in predvidenih še večjih podražitev energentov. Z začasnim znižanjem stopnje DDV za energente se zagotavlja, da so potrošniki, predvsem najranljivejše skupine z najnižjimi prihodki, v času največje porabe energentov, tj. v času ogrevalne sezone, dodatno razbremenjeni posledic podražitev.


Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je pripravila pojasnila glede izvajanja ZNUDDVE iz katerih izhaja, med drugim:

  • da se nižja stopnja DDV uporabi le za dobave blaga iz predpisanih tarifnih oznak, pri čemer je dodatni pogoj, da se dobavljeno blago uporablja za ogrevanje in ne, primeroma, za pogon tovornjakov in drugih vozil (dobava utekočinjenega zemeljskega plina);

  • da je potrebno pri dobavi električne energije z nižjo stopnjo DDV obravnavati tudi pomožne storitve (omrežnina), ki so tesno povezane z dobavo električne energije.

Več pojasnil FURS-a je dostopnih na povezavi.Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.


0 comments

Comments


bottom of page